Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.3.3.3. Uprchlíci

Uprchlík je osoba, která je pronásledována za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště.

Uprchlíkům uděluje Česká republiky azyl, který jim přiznává srovnatelné postavení jako cizincům s trvalým pobytem v České republice. Azyl uděluje ministerstvo vnitra na základě žádosti po proběhlém řízení. Řízení je poměrně složité a časově náročné. Počet udělených azylů je ve srovnání s běžnou cizineckou agendou zanedbatelný.

Specifická situace nastala v roce 2022 a trvá v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Pro relativní složitost a variabilnost pobytu občanů Ukrajiny na území ČR odkazujeme na jiné zdroje, např. zde.