Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.3.3.3. Uprchlíci

Tento obsah již není aktuální.

Uprchlík je osoba, která je pronásledována za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště.

Uprchlíkům uděluje Česká republiky azyl, který jim přiznává srovnatelné postavení jako cizincům s trvalým pobytem v České republice. Azyl uděluje ministerstvo vnitra na základě žádosti po proběhlém řízení. Řízení je poměrně složité a časově náročné. Počet udělených azylů je ve srovnání s běžnou cizineckou agendou zanedbatelný.