Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.4.2.1. Upuštění od diskriminace (zdržovací žaloba)

Tento obsah již není aktuální.

Příkladem upuštění od diskriminace bude např. zamezení dalšího obtěžování zaměstnance díky organizačním změnám na pracovišti, nebo zpětvzetí výpovědi založené na diskriminačních důvodech.

Žalobní návrh (petit) zdržovací žaloby podle § 10 ADZ přesně popsat, v čem konkrétně diskriminace v daném případě spočívá (např. v tom že byl žalobce opakovaně obtěžován vedoucím svého oddělení), a zároveň jakých zásahů, k nimž již došlo, se má žalovaný přesně zdržet. I následný výrok rozhodnutí soudu musí být ve všech těchto směrech přesně individualizován.

Protože zákonodárce na prvé místo staví možnost požadovat ukončení diskriminace, resp. odstranění jejích následků, v úvahu bude za určitých okolností připadat též předběžné opatření.