Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.6.3. Veřejné seznamy

Pro věcná práva je důležitá jejich evidence ve veřejných seznamech. Veřejným seznamem je takový seznam (rejstřík), do kterého může každý volně nahlížet (např. katastr nemovitostí, patentový rejstřík, rejstřík průmyslových vzorů). (Pozn.: POZOR – evidence motorových vozidel není veřejným seznamem)

Důsledek zápisu nějaké právní skutečnosti ve veřejném seznamu je ten, že se nemůže nikdo dovolávat její neznalosti. Např. kupující se nemůže domáhat práv z odpovědnosti za vady nemovitosti, kterou koupil od prodávajícího, z důvodu existence zástavního práva (hypotéky) k této věci, neboť měl možnost se o zápisu dozvědět při nahlédnutí do katastru nemovitostí.

NOZ dále stanoví vyvratitelnou domněnku, že právo zapsané ve veřejném seznamu bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem a naopak, pokud bylo vymazáno, má se za to, že ani ve skutečnosti neexistuje. Ochrana nabyvatele je tudíž posílena tím, že údaje zapsané ve veřejném seznamu jsou považovány za přesné a spolehlivé, pokud není prokázán opak.

Dále viz kapitola Nabytí od neoprávněného