Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.11.1. Zánik manželství smrtí nebo prohlášením za mrtvého

– smrt se obvykle prokazuje úmrtním listem, obvykle vystaveným lékařem, manželství zaniká dnem smrti

– za mrtvého prohlásí člověka soud a zároveň také určí den, který se pokládá za den jeho smrti, manželství zaniká k tomuto dni

– zjistí-li se, že člověk prohlášený za mrtvého je naživu, manželství se tím neobnovuje