Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.5. KORONAVIRUS – návrh na odklad exekuce

Tento obsah již není aktuální.

Současná mimořádná opatření realizovaná státem za účelem zmírnění dopadů koronavirové pandemie mohou být důvodem pro přechodný odklad exekuce především srážkami z příjmů.

Níže následuje text vzoru, kurzívou jsou poznámky a návody určené k vymazání ve finální verzi.

Návrh se podává písemně v jednom vyhotovení s podpisem a datem k příslušnému exekutorovi, který exekuci vede a k příslušné spisové značce spolu s přílohami, kterými povinný dokládá skutečnosti tvrzené v návrhu.

Zde najdete vzor návrhu: VZOR