Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.5.3. Jak má spotřebitel vadu uplatnit

Tento obsah již není aktuální.

Právo z odpovědnosti za vady je třeba uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží. U zboží použitého může být tato lhůta dohodou smluvních stran zkrácena až na 12 měsíců (pokud by byla zkrácená více, platí doba 12 měsíců).

POZOR: na rozdíl od starého občanského zákoníku se doba 24 měsíců nepřerušuje v době, kdy je zboží v opravě a nezačíná běžet znovu v případě výměny zboží. Proto má-li kupující právo volby mezi výměnou zboží a odstoupením od smlouvy, je z hlediska záruky výhodnější odstoupit od smlouvy a věc zakoupit znovu.

Uplatnění práva z odpovědnosti za vady předpokládá:

  • vytknutí vady a
  • sdělení, jaké právo z odpovědnosti za vady kupující požaduje.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady není předepsána žádná forma, nemusí být tedy písemné. Naopak podnikatel má povinnost spotřebiteli potvrdit v písemné formě, kdy spotřebitel právo uplatnil. (Neučiní-li tak ovšem podnikatel, je třeba právo z vady uplatnit tak, aby to bylo prokazatelné, nejlépe tedy písemně oproti potvrzení o převzetí nebo doporučeným dopisem.)

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Pouze je-li v potvrzení o povinnostech prodávajícího z odpovědnosti za vady (§ 2166, zákona č. 89/2012 Sb.) uvedena jiná osoba určená k opravě a tato osoba je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.