Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.12.1. Dovolání

Tento obsah již není aktuální.

Dovoláním můžeme napadnout již pravomocný rozsudek nebo usnesení, musí se však jednat o některý z případů, které zákon výslovně dovoluje. Občanský soudní řád připouští podání dovolání například má-li na věc soud I. stupně a soud odvolací rozdílný názor tj. soudy rozdílně rozhodovaly (zákon však stanoví výjimky, kdy ani v těchto případech dovolání podat nelze) nebo jde-li o věc zásadního právního významu nebo v dalších výslovně stanovených případech. Pro toto řízení je nutné nechat se zastoupit advokátem nebo notářem. Na dovolání je lhůta dva měsíce od doručení rozhodnutí odvolacího soudu a podává se u soudu první instance. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ČR. Dovolací soud zpravidla rozhoduje bez ústního jednání.