Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.5.2. Práva spotřebitele z odpovědnosti za vady

Tento obsah již není aktuální.

Co může kupující po prodávajícím požadovat, závisí na typu vady nebo situace.

  1. Odstranitelná vadaPokud není s ohledem na povahu věci přiměřené, aby kupující požadoval výměnu věci, zejména tehdy, pokud vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu, pak má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Alternativně může kupující požadovat přiměřenou slevu.
  2. Neodstranitelná vadaPokud vadu nelze odstranit bez zbytečného odkladu, nebo pokud je vzhledem k povaze věci z jiného důvodu přiměřené, požadovat její výměnu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Pokud se vada týká jen součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Alternativně může kupující požadovat přiměřenou slevu.
  3. Opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě nebo větší počet odstranitelných vadOpakovaný výskyt vady znamená, že na věci se třikrát reklamovala tatáž vada anebo čtyři různé vady. Větší počet vad znamená současný výskyt čtyř různých vad v době reklamace. V těchto případech má kupující právo si zvolit mezi opravou věcidodání nové věcivýměnou součásti a odstoupením od smlouvy. Samozřejmě může požadovat i přiměřenou slevu.
  4. Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo by zjednání nápravy působilo spotřebiteli značné obtížeV těchto případech může kupující požadovat přiměřenou slevu.
  5. Pokud by měl kupující podle výše uvedených ustanovení právo na výměnu věci a jednalo se přitom o věc použitou nebo věc prodávanou za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu právo na přiměřenou slevu.