Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.6.7.3. Zástavní právo

Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.

Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat. Je-li taková věc zapsána ve veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav, zapíše se k ní zástavní právo do tohoto seznamu. Zástavní právo k takové věci zapsané ve veřejném seznamu vzniká až zápisem v tomto seznamu.

Typickým příkladem zástavního práva je hypotéční úvěr – peníze poskytnuté bankou na nákup/stavbu domu nebo bytu jsou zajištěny zástavním právem k této nemovité věci. V případě nesplácení se pak banka může uspokojit z výtěžku prodeje této nemovitosti. Zástavní právo se zapisuje u nemovitostí do katastru nemovitostí a následuje osud nemovité věci.

Pokud na věci vázne více zástavních práv, uspokojují se v pořadí, v jakém vznikla (případně byla zapsána do veřejného seznamu).  

Exekutorské zástavní právo

  • zřizuje pro zajištění pohledávky vymáhané v exekuci, návrh podává exekutorovi oprávněný
  • zřizuje se vždy na nemovitosti
  • při prodeji nemovitosti zajišťuje exekutorovi, který ho zřídil první pořadí při uspokojení z výtěžku prodeje
  • pořadí exekutorského zástavního práva se řídí dnem, v němž exekutorovi došel exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního práva;
  • jeho zřízení ještě neznamená, že k prodeji nemovitosti musí nutně dojít, pokud fungují jiné způsoby vymáhání pohledávky, může být až do konce exekuce jen zajištěním a nemusí se vůbec realizovat

Soudcovské zástavní právo

  • zřizuje při provádění výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, odpovídá exekutorskému zástavnímu právu