Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.8.5. Svědci

Tento obsah již není aktuální.

Svědkem může být jakákoliv fyzická osoba (tedy i dítě), pokud je schopná vnímat a vypovědět před soudem. Svědkem může být i rodinný příslušník – záleží pak na soudu, jakým způsobem ohodnotí důkazní sílu jeho výpovědi. Svědek musí mluvit pravdu, jinak se vystavuje trestnímu stíhání pro křivé svědectví. Může být k soudu i předveden, když nepřijde bez patřičné omluvy dobrovolně, nebo mu může být z tohoto důvodu dána pořádková pokuta. Svědek ale může před soudem odepřít výpověď v případě, že by výpověď mohla jemu nebo osobě blízké přivodit trestní stíhání, anebo v případě, že je vázán státem uznávanou či zákonem uloženou povinností mlčenlivosti.

Například terénní sociální pracovníci organizace poskytující sociální služby dle zákona o sociálních službách jsou v zásadě vázáni v klientských věcech povinností mlčenlivosti podle zákona o sociálních službách. Pokud by sociální pracovník byl v řízení předvolán jako svědek, může o údajích, na které se povinnost mlčenlivosti vztahuje, vypovídat jen za podmínky, pokud by byl klientem mlčenlivosti zproštěn.

Svědkovi klade otázky nejprve soud a poté se mohou ptát i žalobce a žalovaný.

U soudu mohou být vyslechnuti i žalobce a žalovaný (účastníci), jestliže dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak a jestliže s tím souhlasí účastník, který má být vyslechnut. Nařídí-li soud jako důkaz výslech účastníků, jsou účastníci povinni dostavit se k výslechu. Při svém výslechu mají vypovědět pravdu a nic nezamlčovat; o tom musí být poučeni.