Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.9.1. Předvolání a předvedení

Tento obsah již není aktuální.

Předvolání je v zásadě pozvání nebo spíš pokyn k dostavení se, nejčastěji za účelem sdělení informací příslušnému orgánu. Používá se ve všech fázích trestního stíhání, např. u podání vysvětlení, u hlavního líčení.

Předvolání se doručuje zásadně do vlastních rukou, přičemž je vyloučeno doručení uložením (písemnost se uloží a považuje se 10. dnem za doručenou).

Předvolání

– obsahuje určení data a času úkonu, ke kterému se má předvolaný dostavit

– obsahuje určení úkonu, k němuž se má předvolaný dostavit

– obsahuje poučení o možných následcích nedostavení se

Jakmile je předvolání řádně doručeno, musí se na základě něj předvolaný dostavit nebo se musí řádně omluvit. Jako omluva se berou závažné důvody – např. nemoc, pracovní povinnosti (ačkoliv zaměstnavatel má povinnost osobu uvolnit), péče o nemocnou osobu apod. Tyto důvody musejí být řádně doloženy.

Předvedení

Nedostaví-li se předvolaný, který byl řádně předvolán, bez dostatečné omluvy, může být předveden.

Obviněný může být předveden i bez předchozího předvolání, jestliže je to nutné k úspěšnému provedení trestního řízení, zejména když se skrývá nebo nemá stálé bydliště.

Předvedení provádí policejní orgán tak, že osobu zajistí (může použít i donucovací prostředky, např. pouta) a převeze přímo k požadovanému úkonu, a to i proti vůli takové osoby.

Pořádková pokuta

Osoba, která se bez řádné omluvy nedostaví na základě předvolání, může být kromě předvedení také potrestána pořádkovou pokutou až do výše do 50 000 Kč. Obě sankce lze kombinovat.