Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.12. Odklony v trestním řízení

Tento obsah již není aktuální.

Tzv. odklony v trestním řízení v podstatě označují takové druhy trestního řízení, které se „odklánějí“ od jeho klasického průběhu. Vedle institutu podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání řadíme mezi odklony i odstoupení od trestního stíhání a institut trestního příkazu. Prvé dva jmenované řadíme pak dále mezi tzv. zvláštních způsobů řízení. Pro systém odklonů je typické, že je lze využít zejména pro méně závažnou trestnou činnost.

Podmíněnému zastavení trestního stíhání a narovnání je společné, že motivují obviněného k přijetí odpovědnosti za spáchání trestného činu (k doznání viny) a požadují od něj náhradu škody. Na druhou stranu v těchto řízeních se neukládají žádné tresty. Splní-li tedy obviněný zákonem stanovené podmínky, je jeho postih ve výsledku o mnoho mírnější, než pokud by řízení probíhalo klasickou cestou. Důležitou roli v těchto řízeních, zejména pak při narovnání, hraje Probační a mediační služba ČR, blíže zde

Pokud obviněný splňuje podmínky níže uvedené, je možno obviněnému doporučovat, aby uvedené způsoby vyřízení věci sám Policii, státnímu zástupci či soudu sám navrhovat. Pro jednání s poškozeným se navrhuje kontaktovat přímo Probační a mediační službu, která v rámci mediace uzavírání dohod s poškozeným asistuje.