Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.8. Dovolená

Tento obsah již není aktuální.

Dovolená ze zákona přísluší zaměstnanci v pracovním poměru. Lze ji ale sjednat i se zaměstnancem na DPČ nebo DPP.

Zaměstnanci náleží:

  1. Dovolená za kalendářní rok nebo na její poměrná část, pokud zaměstnanec za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
  2. Dovolená za odpracované dny, pokud zaměstnanci nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok z důvodu, že nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů.
  3. Dodatková dovolená, pokud zaměstnanec pracuje pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, nebo pokud zaměstnanec koná práce zvlášť obtížné (§ 215, zákona č. 262/2006 Sb.)