Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.3.3.3. Odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřené opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením

Tento obsah již není aktuální.

Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení se rozumí také odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání a k aspektům s tím souvisejícím nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. (§3 odst. 2, 3, 4 ADZ)

V praxi mohou ve vztahu ke konkrétnímu charakteru zdravotního postižení připadat v úvahu tato opatření: stavební a jiné úpravy budov a pracoviště, úprava pracovní doby, poskytnutí volna pro rehabilitaci nebo léčení, poskytnutí potřebného vybavení, čtecího zařízení, osobní asistence atd.