Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.6.5. Platební výměry ve správním řízení

Tento obsah již není aktuální.

Zdravotní pojišťovna rozhoduje platebním výměrem ve správním řízení ve věcech přirážek k pojistnému, pokut, pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné a v některých dalších případech.

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se řídí správním řádem.

Odvolání má vliv na vykonatelnost platebního výměru, jen pokud se netýkal dlužného pojistného. Platební výměr na dlužné pojistné je vykonatelný bez ohledu na právní moc, tj. bez ohledu na podání odvolání. Vykonatelnost nastává po uplynutí 15 dnů od jeho doručení.

Odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán se skládá z jednoho zástupce zdravotní pojišťovny, jednoho zástupce Ministerstva zdravotnictví, jednoho zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, jednoho zástupce Ministerstva financí, tří zástupců, které určí ze svých členů Správní rada zdravotní pojišťovny, a tří zástupců, které určí ze svých členů Dozorčí rada zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán je schopen se usnášet, je-li přítomno více než dvě třetiny členů. K platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. K prvému jednání svolá členy rozhodčího orgánu ředitel zdravotní pojišťovny. Na tomto prvém jednání si členové rozhodčího orgánu zvolí ze svého středu předsedu, který nadále svolává a řídí jednání rozhodčího orgánu.