Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.9. Skončení pracovního poměru

Tento obsah již není aktuální.

 1. Ke skončení pracovního poměru může dojít v závislosti na vůli smluvních stran (na základě jednostranného rozhodnutí či dohody zaměstnance či zaměstnavatele), potom mluvíme o rozvázání pracovního poměru. K rozvázání pracovního poměru může dojít je zákonem stanovenými důvody kterými jsou:
  1. dohoda,
  2. výpověď
  3. okamžité zrušení
  4. zrušení ve zkušební době
 2. Ke skončení pracovního poměru může dále dojít i na základě jiných skutečností, a to:
  1. uplynutím doby, na kterou byl poměr sjednán
  2. u cizinců uplynutím doby, na kterou bylo vydáno pracovní povolení nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, případně na základě rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu v ČR nebo na základě rozsudku ukladajícím trest vyhoštění z území ČR
  3. smrtí zaměstnance
  4. v některých případech smrti / zániku zaměstnavatele (o tom, kdy nedochází v těchto případech k zániku, ale jen změně pracovního poměru viz předchozí kapitola).