Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.3.5. Trestné činy obecně nebezpečné

Tento obsah již není aktuální.

Obecné ohrožení, obecné ohrožení z nedbalosti (§ 272 TZ, § 273 TZ)

Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo úmyslně vydá větší množství lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo způsobí možnost majetkové škody velkého rozsahu. K samotné škodě na majetku pak ani nemusí dojít, stačí, že vznikne toto nebezpečí. Mohou tam patřit případy, kdy třeba výhybkář odejde z nádraží, ačkoliv ví, že zrovna musí přehodit výhybku, a z tohoto důvodu hrozí, že může dojít k vykolejení vlaku a zranění nebo smrti cestujících. Pilot letadla jen tak zkouší, jestli se mu podaří podletět vedení lanové dráhy a ohrozí tím životy a zdraví lidí atp. V případě, kdy dojde ke vzniku této škody, odpovídají pachatele kromě za obecné ohrožení za další trestné činy (např. ublížení na zdraví). Trestného činu obecného ohrožení se lze dopustit i z nedbalosti.

Ohrožení pod vlivem návykové látky (§274 TZ)

Za tento trestný čin odpovídají ti, kteří pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonávají činnost, která je s tím neslučitelná, a to může ohrozit zdraví nebo život lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. Trestní sazba se u tohoto trestného činu zvyšuje, pokud pachatel již byl za podobné jednání v minulosti odsouzen nebo jinak postižen, nebo pachatel vykonává činnost, při které je požití návykové látky zvlášť nebezpečné (například řízení autobusu, letadla) nebo pokud způsobí někomu z nedbalosti ublížení na zdraví nebo větší škodu na majetku.