Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

2.9. Realizace a aplikace práva

Aplikací právních norem se rozumí používání těchto norem v praxi. Když používáme určitou normu pro posouzení konkrétního právního případu, tak vlastně roubujeme obecný text na konkrétní právní situaci, resp. právní vztah.

Právním vztahem bývá označován soubor vzájemných práv a povinností konkrétních právnických nebo fyzických osob. Například právní vztahy z uzavřené kupní smlouvy jsou zejména povinnost prodávajícího předat věc, která je předmětem prodeje a právo požadovat za ní peníze a dále povinnost kupujícího zaplatit za věc a právo si věc převzít.

Realizací práva pak nazýváme právě působení právních norem a jejich dopad na konkrétní životní situace.