Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.9.2. Výpověď

Tento obsah již není aktuální.

K neplatnosti výpovědi viz kapitola [[Neplatnost rozvázání pracovního poměru]].

Zatímco k dohodě je zapotřebí souhlasu obou stran, výpověď je právním úkonem jedné strany, k jehož platnosti není zapotřebí souhlasu druhé strany, nýbrž pouze to, aby jí byl [[doručen]].

Náležitosti výpovědi

Výpověď musí mít písemnou formu.

Výpověď zaměstnavatele musí obsahovat zákonný výpovědní důvod, který musí být skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn. Ve výpovědi tedy musí být uvedeno:

  • o který důvod se jedná a
  • jakým chováním zaměstnance byl naplněn. Pokud by tyto informace nebyly z výpovědi patrné, je neplatná. Neplatná je výpověď i v případě, že uvádí výpovědní důvod nesprávný nebo v případě, kdy důvod nebyl chováním zaměstnance naplněn.

Zaměstnanec může dát výpověď z jakýchkoli důvodů, případně žádný důvod uvádět nemusí.

Výpovědní doba

Podáním výpovědi pracovní poměr nekončí. Teprve prvním dnem měsíce následujícího po dání výpovědi začíná běžet dvouměsíční výpovědní doba, během níž zaměstnanec zpravidla i nadále pracuje pro zaměstnavatele a náleží mu mzda; pokud by zaměstnavatel rozhodl, že již zaměstnanci žádnou práci přidělovat nebude, musí mu vyplácet náhradu mzdy. Zaměstnavatel se v některých případech může rozhodnout, že po dobu plynutí výpovědní doby zaměstnance [[převede na jinou práci]]. Pracovní poměr končí vždy až uplynutím výpovědní doby.

Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci výpověď z důvodu hrubého porušení pracovní kázně před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou).