Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.2.2. Antidiskriminační zákon (ADZ)

Tento obsah již není aktuální.

Základním právním předpisem v oblasti diskriminace je zák. č. 198/2009 Sb., o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon, dále jen ADZ). ADZ s výjimkou své druhé části nabyl účinnosti 1. září 2009. Druhá část, tedy ustanovení týkající se působnosti veřejného ochránce práv v oblasti ochrany před diskriminací, nabyl účinnosti ke dni 1. prosince 2009.

Důvodem přijetí ADZ bylo především to, aby bylo možno zákaz diskriminace aplikovat i ve vzájemných vztazích soukromých subjektů (horizontální úroveň). Počínaje účinností tohoto zákona jsou tak fyzické osoby v oblasti působnosti ADZ (§ 1) chráněny před diskriminací též v horizontálních právních vztazích.