Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.4.3. Soudní poplatek za podání antidiskriminační žaloby

Tento obsah již není aktuální.

Návrh na zahájení řízení ve věcech diskriminace je zpoplatněn částkou 1 000,- Kč, a to za předpokladu, že neobsahuje návrh na přiznání náhrady nemajetkové újmy v penězích. Pokud takovýto návrh obsahuje, bude se soudní poplatek vypočítávat z žalované částky, přičemž bude činit ve výši žalované částky do 15 000,- Kč včetně 600,- Kč, v částce vyšší než 15 000,- Kč 4 % z požadované částky, nejvýše však 1 000 000,- Kč.

Problémem je právě praxe vyměřování soudního poplatku, který bude určován právě z výše požadované částky. Lze dokonce zvažovat, zda tato praxe neoslabuje účinnou ochranu obětí diskriminace ve smyslu judikatury Evropského soudního dvora.