Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.8.10. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu prováděné nájemcem

– úpravu, přestavbu nebo jinou změnu bytu nebo domu může nájemce provést pouze se souhlasem pronajímatele

– výjimkou je změna, která je nezbytná vzhledem k zdravotnímu postižení nájemce, člena jeho domácnosti nebo jiné osoby, která v bytě bydlí a pronajímatel nesouhlasí, aniž má k odmítnutí souhlasu vážný a spravedlivý důvod; v takovém případě nahradí pronajímatelův souhlas na návrh nájemce soud

Při skončení nájmu odstraní nájemce v bytě nebo domě změnu, kterou provedl, ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá.