Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.15. Upuštění od potrestání

Tento obsah již není aktuální.

Někdy lze mít u méně závažných trestných činů za to, že již pouhé jejich projednání před soudem má dostatečný preventivní i výchovný vliv na pachatele a v těchto výjimečných případech lze od potrestání pachatele upustit. Musejí však být současně splněny následující podmínky:

• jde o přečin

• pachatel spáchaného činu lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě

• k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti

I pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, není na upuštění od potrestání právní nárok. Ponechává se na úvaze soudu, zda od potrestání upustí či ne.

Při upuštění od potrestání se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (tj. má „čistý rejstřík“).

Upuštění od potrestání s dohledem

Za stejných podmínek, pokud soud zároveň považuje za potřebné po stanovenou dobu sledovat chování pachatele, lze rozhodnout o upuštění od potrestání s dohledem. Soud může stanovit zkušební dobu až 1 rok a dále i některé povinnosti a omezení a nahrazení škody poškozenému. Po uplynutí zkušební doby soud rozhodne, že se pachatel osvědčil – v opačném případě, a to i v průběhu zkušební doby, rozhodne soud o trestu.

Další případy upuštění od potrestání

Existují také zvláštní případy upuštění od potrestání při současném uložení ochranného opatření – k tomu viz kapitola ochranná opatření.