Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.3.6.3. Řízení o soudním prodeji zástavy

Tento obsah již není aktuální.

– zahajuje se pouze na návrh zástavního věřitele (pokud jiný právní předpis nedovoluje soudní prodej zástavy), účastníky jsou zástavní věřitel a zástavní dlužník

– soud nařídí (=musí nařídit) prodej zástavy, doloží-li zástavní věřitel: – zajištěnou pohledávku, – zástavní právo k zástavě – kdo je zástavním dlužníkem.

Rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy je vykonatelné dnem, kterým nabylo právní moci. Pravomocné rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy je závazné pro každého, proti němuž působí podle jiných právních předpisů zástavní právo k této zástavě. Podle vykonatelného rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy lze na návrh zástavního věřitele nařídit výkon rozhodnutí prodejem zástavy.