Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.10.3. Splatnost odměny

Tento obsah již není aktuální.

Období splatnosti

Zákoník práce stanoví, že odměna je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na odměnu zaměstnanci vzniklo právo: odměna za práci vykonávanou v měsíci únoru tak musí být vyplacena nejpozději 31. března a od 1. dubna je zaměstnavatel s její výplatou v prodlení. Období splatnosti odměny (neboli nejzazší termín splatnosti) má zejména tyto funkce:

  • v případě potřeby sjednat jiné období splatnosti mzdy (např. i týdenní apod.) je zákonné období maximální, tj. nelze je prodloužit, ale jen zkrátit
  • pravidelný termín výplaty je možné sjednat jen v rámci období splatnosti
  • na období splatnosti (15 dnů po uplynutí období splatnosti) se váže podmínka pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Ustanovení o splatnosti a výplatě mzdy se uplatní i pro odměnu z dohody. Výjimkou je možnost sjednat splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, na kterém zaměstnanec pracuje např. několik měsíců.

Pravidelný termín výplaty

Pravidelný termín výplaty není povinnou náležitostí pracovní smlouvy, může v ní však být sjednán (vedle toho může být určen též kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem).

Pravidelný termín výplaty může být platně určen jen v rámci zákonného období splatnosti. Např. pravidelný termín výplaty stanovený na 12. den kalendářního měsíce ve výsledku znamená, že zaměstnavatel je povinen zaplatit zaměstnanci mzdu za měsíc únor do 12. března a od 13. března bude s platbou v prodlení. Pokud nedojde k výplatě mzdy v termínu splatnosti, má zaměstnanec právo na úrok z prodlení. Jeho výše se stanovuje podle reposazby vyhlašované ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž k prodlení došlo (viz www.cnb.cz), navýšené o 7%.