Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.2.5. Zánik nároku na dávku

Tento obsah již není aktuální.

Nárok na výplatu opakujících se dávek zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží.

Toto jsou tedy zároveň období, za které lze zpětně (ode dne podání žádosti) dávky SSP přiznat.