Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.2.1. Úvod, dávky a jejich rozdělení

Tento obsah již není aktuální.

Pozn. V kapitole Státní sociální podpora je čerpáno z materiálů MPSV – http://www.mpsv.cz/cs/2 http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/

Úvod, dávky a jejich rozdělení

Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem dávek státní sociální podpory je zejména krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin.

Ze systému SSP se poskytují tyto dávky:

– přídavek na dítě

– rodičovský příspěvek

– příspěvek na bydlení

– porodné

– pohřebné

pozn. dříve zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře upravoval rovněž dávky pěstounské péče (vyplácené pěstounům jednorázově nebo opakovaně po dobu pěstounské péče), nyní jsou upraveny zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí zde

Dávky státní sociální podpory lze dále různě dělit.

Důležité je zejména rozdělení na dávky testované a netestované.

U dávek testovaných se při posuzování, zda žadatel má na dávku nárok, zkoumá výše jeho příjmu (resp. výše příjmu společně posuzovaných osob), naopak u dávek netestovaných nehraje při jejich získání příjem žadatele žádnou roli.

Dávky testované jsou přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné. Zbylé dávky jsou netestované, takže nárok na ně získá každý, kdo splní zákonem stanovené podmínky bez ohledu na výši příjmu.

Další důležité rozdělení je na dávky jednorázové a opakované. Jednorázové jsou porodné, pohřebné. Ostatní dávky jsou opakované (tzn. poskytují se opakovaně, typicky jednou měsíčně).