Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.9.2. Obecná ustanovení o jednání manželů

V záležitostech, které nespadají do společného jmění (viz dále), se použijí obecná ustanovení o obstarávání záležitostí rodiny (úprava majetkového práva manželů je proti tomu speciální úpravou).

Záležitosti rodiny obstarávají manželé společně, nebo je obstarává jeden z nich.

Manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných záležitostech.

V běžných záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně. Výjimkou je případ, že druhý manžel sdělil předem třetí osobě, že s právním jednáním nesouhlasí, nebo případ kdy následky budoucího jednání manžela vyloučí na návrh druhého manžela soud. Příkladem může být přihlášení dítěte do školy, uplatnění žádosti o sociální dávky. V záležitostech neběžných je třeba souhlasu druhého manžela, aby právní jednání zavazovalo oba manžele společně a nerozdílně. Příkladem může být přihlášení dítěte ke studiu na střední odborné škole určitého zaměření.

Nežijí-li ovšem manželé spolu, právní jednání jednoho manžela v záležitostech rodiny druhého manžela bez jeho souhlasu nezavazuje ani neopravňuje.