Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.4.2. Osoby bez zdanitelných příjmů

Tento obsah již není aktuální.

Jedná se o osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR, nejsou zaměstnanci nebo OSVČ a neplatí za ně pojistné stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc.

Povinnost platit pojistné počíná dnem, kdy se osoba stane osobou bez zdanitelných příjmů. To je dnem, kdy přestala být zaměstnancem / OSVČ / přestal za ni pojistné platit stát, pokud tyto skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc. Např. osoba, které v měsíci lednu skončí zaměstnání a na konci února se eviduje jako uchazeč o zaměstnání na ÚP, se osobou bez zdanitelných příjmů nestala (rozhodující skutečnosti netrvaly po celý kalendářní měsíc).

Pojistné se platí na účet příslušné zdravotní pojišťovny a je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Osobou bez zdanitelného příjmu se může stát např.

  • student starší 26 let
  • žena v domácnosti, která nepečuje celodenně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let,
  • zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce,
  • student, který po ukončení studia nenastoupí po prázdninách do zaměstnání, nezaeviduje se na úřad práce nebo nezačne podnikat,
  • nezaměstnaná osoba, která není evidována na úřadu práce, není osobou v hmotné nouzi ani společně posuzovanou osobou osoby v hmotné nouzi.

Tato kategorie osob se objevuje pouze u zdravotního pojištění. Jak uvedeno výše, zdravotní pojištění je povinné, takže za každého pojišťence musí někdo platit pojistné nebo si ho musí pojištěnec platit sám.

Výše pojistného se spočítá jako 13,5 % z minimální mzdy (momentálně 13,5% z 8 000,- Kč = 1 080,- Kč měsíčně).

V případě vzniku dluhů na pojistném hrozí výrazné zvýšení dlužné částky o penále – viz dále.