Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.3.3.1. Přímá diskriminace

Tento obsah již není aktuální.

Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. (§2 odst. 3 ADZ)

Přímá diskriminace je tedy charakterizována:

– jednáním či alespoň opomenutím,

– v jehož důsledku dojde či došlo k méně příznivému zacházení (či je alespoň dána možnost méně příznivého zacházení), a to

– ve srovnatelné situaci a

– na základě zakázaných (diskriminačních) důvodů

Příklady: Jako přímou diskriminaci lze považovat situaci, kdy provozovatel restaurace neobslouží hosty romského původu a tím, že na dveřích umístí nápis „Cikánům nenaléváme“, přičemž je zřejmé, že ostatní hosté (zřejmě všichni, kteří se provozovateli nejeví jako Romové) jsou běžně obsluhováni.

Stejně tak kontroly cestujících do Spojeného království na pražském letišti prováděné v roce 2004 byly rovněž označeny za přímou diskriminaci Romů, přičemž jako důkaz byly použity především statistiky, ze kterých plynulo, že osoby, kterým bylo zapovězeno cestovat do Velké Británie, byly z téměř 90% Romové.