Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

2.8. Kde hledat právní předpisy?

Jak bylo uvedeno, všechny zákony se publikují ve Sbírce zákonů. Sbírka zákonů je často veřejně dostupná na obecním úřadě a ve většině městských knihoven. Mnohem praktičtější je ale vyhledávat texty zákonů v jiných tištěných nebo elektronických podobách. Zákony jsou často vydávány ve formě knih nebo sešitů a jsou zpravidla vydávány pohromadě ty předpisy, které se vztahují k určitému tématu, což je také velmi praktické. Například existují publikace, které shromažďují nejrůznější předpisy nebo jejich části týkající se bydlení nebo rodiny nebo dopravy atp. Zákony vycházejí buď s komentářem, poznámkami nebo samotné (čistý text zákona). Je potřeba dobře volit, které vydání je pro nás v daném případě nejužitečnější. V současné době jsou na trhu finančně dostupné sešity edice ÚZ (úplné znění předpisu). Dále existuje celá řada nakladatelství, která vydávají zákony a jiné právní předpisy, buď samostatně nebo s komentářem.

Na internetu jsou bezplatně dostupné právní předpisy na internetové stránce:

ministerstva vnitra

www.mvcr.cz

případně na nestátní webových stránkách

https://www.aspi.cz

nebo

https://www.zakonyprolidi.cz

Existují též speciální právnické programy, jejichž výhodou je elektronické vyhledávání a snadná možnost aktualizace, nevýhodou zase finanční nákladnost.