Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.9.3.3. Režim založený rozhodnutím soudu

Ze závažného důvodu soud na návrh jednoho z manželů společné jmění zruší nebo zúží jeho stávající rozsah, s výjimkou obvyklého vybavení rodinné domácnosti. Rozhodnutí soudu o změně, zrušení nebo obnovení společného jmění nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a nesmí se obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by s rozhodnutím souhlasila. Rozhodnutí soudu se budou zapisovat do veřejného seznamu, tak aby se s nimi mohla a měla seznámit třetí osoba.

Za závažné důvody se považuje vždy:

• skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu (společné jmění lze zřejmě zúžit nebo zrušit až po uspokojení takového věřitele),

• skutečnost, že manžela lze považovat za marnotratného,

• skutečnost, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika Jako závažný důvod může být shledáno také to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.

Změna režimu založeného rozhodnutím soudu

• smlouvou manželů

• novým rozhodnutím soudu

• obnovení při zrušení společného jmění nebo rozšíření do zákonného rozsahu po předchozím zúžení je možné opět rozhodnutím soudu

• pokud společné jmění zaniklo na základě zákona, soud je na návrh manžela obnoví, pokud je to v zájmu obou manželů

Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu

Jedná-li manžel při správě společného jmění způsobem, který je ve zřejmém rozporu se zájmem druhého manžela, rodiny nebo rodinné domácnosti, a snoubenci nebo manželé neuzavřeli smlouvu o správě toho, co je součástí společného jmění, může soud na návrh druhého manžela rozhodnout, jakým způsobem bude společné jmění spravováno.