Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.3.3. Dobrovolné splnění

Tento obsah již není aktuální.

Výzva ke splnění vymáhané povinnosti. Na základě výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, kterou exekutor zašle povinnému současně s vyrozuměním o zahájení exekuce, má povinný možnost vymáhanou povinnost splnit dobrovolně ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Exekutor ve výzvě vyčisluje zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, proti tomuto vyčíslení není opravný prostředek (jedná se jen o vyčíslení zálohy), opravný prostředek exisuje jen vůči konečnému vyčíslení nákladů exekuce formou příkazu k úhradě nákladů exekuce a jsou jím námitky. Aby povinný dosáhl účinků viz níže (snížené náklady exekuce), musí ve lhůtě pro dobrovolné splnění uhradit nejen vymáhaný nárok, ale též vyčíslenou zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného.

Snížené náklady exekuce. Exekutor ve výzvě vyčíslí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného. Proti tomuto vyčíslení – i kdyby bylo nesprávné – není v této fázi opravný prostředek. Snížené náklady exekuce znamenají slevu 50 %[1] na odměně exekutora (která činí minimálně 3.000,- Kč, ušetřit lze tedy minimálně 1.500,- Kč). Ostatní složky nákladů exekuce (náhrada hotových výdajů exekutora, náklady oprávněného) se nesnižují. Pokud povinný zaplatí ve lhůtě pro dobrovolné splnění vymáhanou povinnost včetně zálohy na snížené náklady exekuce, exekutor vydá exekuční příkaz k úhradě nákladů exekuce a exekuce tím skončí. Teprve proti tomuto „definitivnímu“ vyčíslení snížených nákladů exekuce existuje opravný prostředek, a to námitky. Námitky lze podat do 8 dnů od doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce. Pokud exekutor nebo soud námitkám povinného vyhoví, bude exekutor povinen rozdíl mezi zálohou a konečným rozhodnutím o nákladech povinnému vrátit.

Až do uplynutí lhůty pro dobrovolné splnění exekutor nemůže exekuci na základě vydaných exekučních příkazů provést (majetek povinného však již podléhá dispozičním zákazům a jiným omezením dle konkrétního způsobu exekuce, např. blokace účtu).


1) platí pro exekuci na peněžitá plnění, u nepeněžitých je sleva nižší – 30 %