Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.4.9. Uspokojení ostatních práv na nepeněžitá plnění

Tento obsah již není aktuální.

Výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Oprávněný ani exekutor zde nemá příliš možnost volby.

Lze jej provést :

• vyklizením (nemovitosti – stavby, bytu, místnosti)

• odebráním věci (ukládalo-li původní rozhodnutí povinnost vydat určitou movitou věc)

• rozdělením společné věci (souvisí se zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví ke společné věci)

• provedením prací a výkonů (pokud vykonávané rozhodnutí ukládá povinnému povinnost provést práce či výkony, které za něj může provést i někdo jiný)

• ukládání pokut (při výkonu jakýchkoliv jiných povinností něco aktivně konat či něco strpět, na které se z povahy věci nehodí žádný z výše popsaných způsobů)