Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.9.11. Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru

Tento obsah již není aktuální.

Po skončení pracovního poměru je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), obsahující základní objektivní údaje o vykonávané práci, a na požádání zaměstnance i pracovní posudek, ve kterém zhodnotí jeho práci. Pokud by zaměstnanec s obsahem těchto dokumentů nesouhlasil, může nejpozději do 3 měsíců od té doby, co se o jejich obsahu dověděl, podat u soudu žalobu na určení, že je zaměstnavatel povinen údaje v nich přiměřeně upravit. Dále je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o průměrném výdělku pro úřad práce a evidenční list důchodového pojištění pro ČSSZ.