Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.2.1. Okresní a krajské soudy

Tento obsah již není aktuální.

= tzv. určení věcné příslušnosti

Okresní soudy jsou základní stavební jednotkou soudní soustavy. Okresní soud je v každém bývalém okresním městě, někdy má pobočku i v obci, která okresním městem nebyla. Okresní soudy jsou obecně příslušné k rozhodování věcí v prvním stupni. To znamená, že většina věcí, pokud je zákon nepřikazuje v prvním stupni rozhodovat soudům krajským, je rozhodována soudy okresními. Řízením v prvním stupni se rozumí „první“ řízení, kde soud rozhoduje, na rozdíl od řízení ve druhém stupni, což je řízení odvolací.

Mezi věci, které rozhodují v prvním stupni soudy krajské patří zejména komplikovanější a méně časté případy týkající se např. ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví, insolvenčního řízení, o vzájemné vypořádání úhrady přeplatku na dávce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi a ve sporech o vzájemné vypořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění,ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků a sporů z toho vzniklých či některých obchodních sporů.

Když tedy zjišťujeme, zda žalobu podat k soudu okresnímu nebo krajskému, zkontrolujeme, jestli náš případ není jedním z těch, které §9 občanského soudního řádu (případně speciální zákon, např. ust. § 7a zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona) svěřuje soudu krajskému, a když shledáme, že nikoliv, podáme žalobu k soudu okresnímu.