Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.14. STADIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

Tento obsah již není aktuální.

Stadii trestního řízení se rozumí jednotlivé fáze trestního řízení. Těmi hlavními jsou:

  • přípravné řízení
  • řízení před soudem
  • opravné řízení
  • vykonávací řízení

Trestní řád počínaje § 157 upravuje jednotlivá stadia řízení. Pro přípravné řízení a řízení před soudem zároveň existují různé varianty zkrácených řízení, která se mohou konat za přesně stanovených podmínek u méně závažných trestných činů. V těchto řízeních jsou oslabeny základní principy trestního procesu v zájmu efektivity řízení. Obviněný však má možnost i tak dosáhnout plné ochrany svých práv v klasickém řízení před soudem.

Přehled stadií klasického řízení a jeho zkrácených variant:

PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ

prověřování“ – postup před zahájením trestního stíhání (§ 158 a násl.)
vyšetřování“ – postup po zahájení trestního stíhání (§ 160 a násl.)zkrácené přípravné řízení, § 179a a násl.

ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM

předběžné projednání obžaloby (nemusí se konat)
hlavní líčenířízení před samosoudcem

Řízení před samosoudcem má dvě varianty:

  1. zjednodušené řízení, kde se koná hlavní líčení a vydává se rozsudek; zjednodušené řízení může navazovat jen na zkrácené přípravné řízení
  2. vydání trestního příkazu bez nařízení hlavního líčení