Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.2.8. Nahlížení do spisu

Tento obsah již není aktuální.

Řízení o výkon rozhodnutí je soudním řízením, oprávněné osoby mají možnost nahlížet do soudního spisu. Oprávněnými osobami jsou především účastníci řízení – povinný, oprávněný, jejich právní zástupci. Se svolením soudu mohou do spisu nahlédnout i osoby, které mají na nahlížení právní zájem nebo mají vážné důvody (pokud se řízení nějak dotýká například jejich soudního sporu a mohli by žádat nahlížení z důvodů získání důkazů pro svůj spor atd.).