Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.17. Podmíněné tresty odnětí svobody

Tento obsah již není aktuální.

Trest odnětí svobody lze uložit buď nepodmíněně (pachatel půjde do vězení) nebo podmíněně, tj. s podmíněným odkladem výkonu trestu, kdy se pachateli dá určitá zkušební doba, po kterou se má pachatel chovat, aby osvědčil, že uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody není potřeba. Soud může navíc uložit u podmíněného trestu odnětí svobody nad pachatelem dohled probačního úředníka.

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody může soud uložit za současného splnění těchto podmínek:

  • jedná se o trest odnětí svobody nepřevyšující tři léta
  • vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má soud důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu.

Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let; může také uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Zpravidla také pachateli uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.

Osvědčení se / neosvědčení se

„Osvědčení se“ znamená, že pachatel vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám. Soud vyslovuje, že se podmíněně odsouzený osvědčil, ve zvláštním rozhodnutí, příp. pokud nerozhodne do 1 roku od uplynutí zkušební doby, má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil.

Pokud se podmíněně odsouzený neosvědčil, rozhodne soud, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná, a stanoví způsob výkonu trestu. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a

a) stanovit nad odsouzeným dohled,

b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby, nebo

c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v směřující k tomu, aby vedl řádný život.

Častým případem nevedení řádného života je spáchání dalšího trestného činu ve zkušební době. Podmíněně odsouzené pak zajímá, jak bude soud postupovat. Obvykle lze čekat, že soud nejdříve rozhodne o novém trestném činu a trestu za něj, načež soud (v odlišném řízení) vysloví, že se podmíněně odsouzený neosvědčil a stanoví souhrnný trest. Tento nemusí nutně spočívat v nepodmíněném trestu odnětí svobody, může jít výjimečně opět o podmíněný trest, při zachování zásad výše popsaných.

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem

Zde platí stejné podmínky jako pro podmíněný odklad výkonu trestu bez dohledu, s tím, že zde navíc je třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební době.

Dohled znamená, že podmíněně odsouzený je povinen k pravidelnému osobnímu kontaktu s probačním úředníkem, který dohlíží na to, zda podmíněně odsouzený plní své zákonné povinnosti a povinnosti uložené mu rozsudkem a zároveň odborně vede a pomáhá pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.