Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.8. Změny pracovního poměru vč. pracovní cesty

Tento obsah již není aktuální.

Hovoříme-li o změně právního vztahu, bude se zpravidla jednat o změnu v jeho subjektech (osobách, které stojí na obou stranách pracovní smlouvy), nebo o změnu jeho obsahu (tedy práv a povinností, které jej tvoří).

Změna smluvních stran pracovního poměru

Podstatou pracovního poměru je osobní výkon práce, a proto není možné, aby v rámci trvání jednoho pracovního poměru došlo ke změně v osobě zaměstnance. Změna v osobě zaměstnavatele možná je, a to např. když zemře zaměstnavatel – fyzická osoba a někdo jiný pokračuje v její živnosti (§ 13, zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon), nebo když je činnost zaměstnavatele převedena na jiného zaměstnavatele (§ 338, zákona č. 262/2006 Sb.) a v některých případech zrušení zaměstnavatele – právnické osoby (§ 341, zákona č. 262/2006 Sb.). V takových případech přecházejí veškerá práva a povinnosti z pracovnprávního vztahu na nového zaměstnavatele.

Změna v obsahu pracovního poměru

Častější než změny v subjektech pracovního poměru jsou však změny v obsahu pracovního poměru, tedy modifikace jednotlivých práv a povinností, které zaměstnance a zaměstnavatele spojují. Takovou změnou je i jmenování zaměstnance na pozici vedoucího zaměstnance, pokud k němu došlo, když pracovní poměr již trval.

Změna v rámci pracovní smlouvy a mimo ni

Pokud se jedná o změnu v rámci pracovní smlouvy nebo o změnu skutečností, které neplynou ze smlouvy se zaměstnancem (např. mzda stanovená mzdovým výměrem), takové změny v zásadě může provést jednostranně zaměstnavatel (výjimkou je návrat zaměstnankyně z [[mateřské dovolené, kdy tato musí být zařazena na své původní pracovní místo]]).

Skutečnosti zakotvené ve smlouvě (např. místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, nárok na prémii obsažený v kolektivní smlouvě) však mohou být změněny jen na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a na základě písemné změny pracovní smlouvy. Jedinou výjimku z pravida, že zaměstnanec musí se změnou souhlasit, představují některé případy převedení na jinou práci.

Zákoník práce zvlášť upravuje tyto změny v obsahu pracovněprávního vztahu:

  • převedení na jinou práci
  • pracovní cesta
  • přeložení
  • dočasné přidělení

Jedná se o změny místa nebo druhu výkonu práce. Platí, že zaměstnanec je povinen se těmto změnám podrobit, pouze jsou-li dodrženy podmínky, které pro tyto změny zákon stanoví.