Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.10. Zdravotní pojišťovny

Tento obsah již není aktuální.

Na trhu v ČR existuje několik zdravotních pojišťoven, které poskytují zdravotní pojištění. Pro vznik nové zdravotní pojišťovny se vyžaduje splnění zákonných náležitostí a získání alespoň 50 000 pojištěnců během prvního roku fungování.

Pojištěnec má právo svobodného výběru zdravotní pojišťovny, u níž se pojistí. Toto právo má však pouze jedenkrát za kalendářní rok, a to buď k 1.1. nebo 1.7. Změnu je nutné nové pojišťovně realizovat přihláškou, která musí být předložena nejpozději 3 měsíce před požadovanou změnou, v praxi tedy do 30.9. nebo 31.3. O změně zdravotní pojišťovny viz dále.

Na druhou stranu je pojištění u zdravotní pojišťovny, jak již bylo řečeno na začátku, povinné. Nezvolila-li si v minulosti osoba žádnou jinou zdravotní pojišťovnu, je pojištěna u (státem zřízené) Všeobecné zdravotní pojišťovny. Narozené dítě je automaticky pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako matka, do dosažení zletilosti dítěti může změnit zdravotní pojišťovnu jeho zákonný zástupce.

Každá zdravotní pojišťovna nabízí kromě základního (povinného) standardu různé výhody, pojišťovny vůči sobě působí jako konkurenční komerční instituce. V konkurenci nejde jen o získávání pojištěnců, nýbrž také o získávání spolupracujících lékařů. I lékaři si totiž mohou svobodně zvolit, s jakými pojišťovnami budou spolupracovat. Základním kritériem volby zdravotní pojišťovny pojištěncem by tak měla být otázka, zda jeho lékaři s danou zdravotní pojišťovnou spolupracují či nikoli.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Všeobecná zdravotní pojišťovna byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. Je tzv. sběrnou pojišťovnou, pokud si osoba nevybere jinou (komerční) pojišťovnu, je automaticky zdravotně pojištěna u Všeobecné. Všeobecná zdravotní pojišťovna rovněž zajišťuje sladění zdravotního pojištění v rámci EU, komunikuje se zdravotními pojišťovnami v jiných členských státech a vyřizuje úhrady pojistných plnění na mezistátní úrovni EU.