Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.4. Příprava, pokus, dokonaný trestný čin

Tento obsah již není aktuální.

Jako tzv. vývojová stadia trestného činu rozeznává trestní zákon:

  • přípravu,
  • pokus,
  • dokonaný trestný čin.

Přípravou označuje vytváření podmínek ke spáchání trestného činu (opatřování si nástrojů apod., ale i spolčování se, návádění a pomáhání), zatímco pokusem je jednání v úmyslu spáchat trestný čin, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu.

Trestnost přípravy

Příprava je trestná při současném splnění dvou podmínek:

  • jedná se o přípravu k zvlášť závažnému zločinu
  • trestnost přípravy je stanovena v příslušné skutkové podstatě

Pokud je příprava trestná, pachateli se uloží trest v trestní sazbě, jako je za dokonaný trestný čin.

Trestnost pokusu

Pokus, vzhledem k jeho bezprostřednímu směřování k dokonání, kdy pachatel odstraňuje poslední už překážky, které mu brání ve spáchání trestného činu (např. vylamuje zámek od dveří), je trestný vždy. Pachateli se uloží trest v trestní sazbě, jako je za dokonaný trestný čin.

Zánik trestnosti přípravy a pokusu

Trestnost přípravy i pokusu zaniká v případech, kdy pachatel dobrovolně upustí od dokonání trestného činu a zároveň odstraní nebezpečí, které jeho jednáním vzniklo, příp. učiní o přípravě nebo pokusu oznámení v době, kdy může být ještě nebezpečí odstraněno. Oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Příklady:

• Pachatel plánuje vraždu. Naplánuje si místo, čas, způsob provedení a opatří si vhodnou zbraň. Z nějakého důvodu však akci nedokončí. Jestliže je při těchto přípravách odhalen, může být odsouzen za spáchání trestného činu vraždy ve stadiu přípravy.

• Pachatel přepadne v houští dívku a chce ji znásilnit. Dívka se ubrání a uteče. Takový pachatel bude obviněn z trestného činu znásilnění ve stadiu pokusu. Z toho tedy vyplývá, že určitá osoba může být odsouzena i za trestný čin, který se jí nepodařilo spáchat.