Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.7.1. Jistota – obecná pravidla

Jistota – obecná pravidla

Jistotou se rozumí obecně zajištění dluhu – zejména zástavní právo, ručení. Sjednání jistoty je buď na dohodě účastníků smlouvy – co a jak si domluví – nebo může být stanovena i zákonem – např. možnost kauce při sjednání nájmu bytu.

Práva a povinnosti dlužníka a věřitele z jistoty jsou stanovena v ust. § 2012 a násl. NOZ. Např. věřitel musí tomu, kdo složil jistotu na jeho žádost kdykoliv a bezodkladně sdělit výši zajištěného dluhu. V případě, že jistota ztratila na ceně nebo byla oprávněně čerpána, může věřitele žádat od dlužníka její doplnění; pokud dlužník bez zbytečného odkladu nedoplní, stane se splatnou ta část pohledávky, která není zajištěna.