Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.8.17.2. Prodloužení doby nájmu, smlouva uzavřená na dobu určitou

– po skončení doby nájmu nájemce pokračuje v užívání bytu alespoň po dobu 3 měsíců

– a pronajímatel ve lhůtě 3 měsíců po skončení doby nájmu nevyzve nájemce, aby byt opustil; výzva musí být písemná

= pak platí, že je nájem znovu ujednán na stejnou dobu, na jakou byl uzavřen, avšak maximálně na dobu dvou let (strany se mohou dohodnout i jinak)