Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.2.1.1. Obecní zastupitelstvo

Tento obsah již není aktuální.

Obecní zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce. Podle velikosti má 5 – 55 členů. Ti sou voleni obyvateli obce na čtyřleté funkční období v tzv. komunálních volbách. Obecní zastupitelstvo rozhoduje jako kolektivní orgán o nejdůležitějších otázkách obce. Schvaluje program územního rozvoje, rozpočet obce, schvaluje vyhlášky obcí a mnoho dalších věcí. Obecní zastupitelstvo taktéž volí starostu a obecní radní. Zastupitelstvo se výhradně vyjadřuje k otázkám, které se týkají samostatné působnosti obce a nikdy se jeho činnost nevztahuje k přenesenému výkonu státní správy.