Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.2.1.1. Obecní zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce. Podle velikosti má 5 – 55 členů. Ti sou voleni obyvateli obce na čtyřleté funkční období v tzv. komunálních volbách. Obecní zastupitelstvo rozhoduje jako kolektivní orgán o nejdůležitějších otázkách obce. Schvaluje program územního rozvoje, rozpočet obce, schvaluje vyhlášky obcí a mnoho dalších věcí. Obecní zastupitelstvo taktéž volí starostu a obecní radní. Zastupitelstvo se výhradně vyjadřuje k otázkám, které se týkají samostatné působnosti obce a nikdy se jeho činnost nevztahuje k přenesenému výkonu státní správy.