Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.9.8. Lhůty pro podání výpovědi a okamžitého zrušení

Tento obsah již není aktuální.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen ve lhůtě:

  1. při porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznik; stane-li se v průběhu 1 měsíce od okamžiku, kdy se zaměstanatel o důvodu k výpovědi dozvěděl jednání zaměstnance předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát výpověď ještě do 1 měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.
  2. při porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dověděl, nejpozději však vždy do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl; stane-li se v průběhu 2 měsíců od okamžiku, kdy se zaměstnavatel o důvodu k výpovědi dověděl jednání zaměstnance předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát výpověď ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod k okamžitému zrušení vznikl; stane-li se v průběhu 2 měsíců od okamžiku, kdy se zaměstnavatel o důvodu k okamžitému zrušení dověděl jednání zaměstnance předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát okamžité zrušení ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr jen ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Pozn.: Pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu po několik měsíců, běží zaměstnanci lhůta pro okamžité zrušení od každého naplnění důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru (tedy od každého prodlení zaměstnavatele delšího než 15 dnů po splatnosti).