Právo a sociální práce

Publikace Právo a sociální práce je příručkou, která má pomáhat sociálním pracovníkům při výkonu jejich praxe.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

Vysvětlivky k barevnému označení:

  • Kapitoly označené zelenou barvou jsou aktuální,
  • červeně označené kapitoly obsahují text, který není zcela či zčásti v souladu s aktuální právní úpravou.
  • Pokud je kapitola označena oranžovou barvou, znamená to, že část jejích podkapitol je aktuální a část ne.

1. Úvod

Publikace Právo a terénní práce je příručkou, která má pomáhat sociálním pracovníkům při výkonu jejich praxe. Příručka by měla sloužit na jedné straně jako praktická příručka k řešení nejrůznějších problémů z oblasti sociální práce a zároveň jako ucelený text, který přináší i teoretické informace o právních normách, se kterými se sociální pracovník setkává.

Zvláštní důraz je tedy kladen na právní úpravu problematiky bydlení, exekuce, sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, ale také na mnoho otázek z oblasti občanského i trestního práva procesního. V kapitolách jsou odkazy na vzory často využívaných dokumentů. Seznam všech vzorů lze však najít i pod linkem vpravo na horní liště.

Text příručky je průběžně aktualizován kolektivem autorů z řad právníků. Autoři neručí za aktuálnost všech informací. Doporučujeme si informace ověřit z více zdrojů.