Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.8.11. Usnesení

Tento obsah již není aktuální.

Soud vydává v průběhu řízení usnesení, kterými zejména organizuje průběh řízení, například odročí jednání, ustanoví znalce atp., dále také soud rozhoduje usnesením např. o soudním smíru nebo zastavuje řízení poté, co vzal žalobce žalobu zpět. Proti usnesení je většinou možné se odvolat v 15-ti denní lhůtě, ale nelze se odvolat proti usnesením, kde to zákon výslovně zakáže.

V zásadě je usnesení vykonatelné na rozdíl od rozsudku ihned a pokud je v něm lhůta určená soudem ke splnění povinnosti, tak počíná běžet doručením usnesení. Tedy není třeba čekat, až nabude usnesení právní moci a to znamená, že pokud se některý z účastníků odvolá, je přesto usnesení (případně po uplynutí stanovené lhůty k plnění) vykonatelné.