Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.3. Odstoupení od pracovní smlouvy

Tento obsah již není aktuální.

Smluvní strany si mohou v pracovní smlouvě sjednat možnost odstoupení od pracovní smlouvy. Takové ujednání je ujednáním podle občanského zákoníku, které v pracovněprávních vztazích není automaticky neplatné. Odstoupit od pracovní smlouvy však lze pouze před tím, než zaměstnanec nastoupil do práce (§ 34 odst. 2 ZP).

Kromě toho může zaměstnavatel ze zákona odstoupit od pracovní smlouvy, nenastoupil-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce.

Odstoupení od pracovní smlouvy musí být vždy písemné.