Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.12.3. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce

– podmínky: matka dítěte (těhotná žena) není provdána za otce dítěte

– výše výživného: výživa matky po dobu dvou let od narození dítěte + v přiměřeném rozsahu příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem; povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé

Doba dvou let je absolutně daným časovým údajem, výživné musí být poskytnuto ve výši, v jaké by příslušelo, kdyby bylo pravidelně po dva roky plněno, avšak promlčecí doba ve standardní délce tří let neběží od porodu, ale od skončení druhého roku po porodu, tj. návrh na úhradu výživného lze podat nejpozději do uplynutí 5 let od narození dítěte. Je ovšem ke zvážení, zda zpětně soud výživné přizná, neboť má sloužit především k okamžité potřebě výživy matky a dítěte.

– oprávněná: matka dítěte

– povinný: otec dítěte, případně pravděpodobný otec dítěte

– možnosti:

a) soud může na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem

b) soud může rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni podle jiného právního předpisu mateřská dovolená

Nezávisle na tomto nároku matky má dítě nárok na výživné podle obecných ustanovení o vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem.

[Download nenalezen]